evre:onarım // phase:repairevre:onarım // phase:repair

09.03.2021 – 13.04.2021

Artist

Görkem Ergün

Until very recently, I had truly believed that “existence” as we know it would come to an end when the last human passed away and closed their eyes to the world. This surely is a very self-important, incalculably human-centered attitude; but just as much a visual centered one. It is apt to disregard worlds of other people, just as much as it renders animals, plants, stones existences meaningless. I try no longer to envisage ‘existence’ by placing the human or the eye in the center. It is never easy to disentangle from habits of years; of centuries… thankfully art does not abandon me in this effort of mine.

The history of art’s feud with the eye, is as old as the power of the eye. Even though it could be said to have reached its peak with Marcel Duchamp’s declaration of his opposition to retinal art, it is always possible to defeat the eye by various means in modernism’s agenda. In this struggle, the position of photography is highly critical. While the photographic device fosters eye-centrism with its claim to imitate the human vision, it also renders it possible to interfere with this mechanism and proves the possibility of an image beyond what the eye observes. We know based on this evidence and the result of various experiments on images, both in the field of photography and the breadth of picture, that seeing is a result of cultural premises just as much the laws of optics and human biology. Even the slightest change at any point in this network of relations is eloquently capable of creating a chain effect. Art frequently uses this opportunity. Questioning the visible may lead to questioning the eye, and interfering with the eye to the liberalization of the visible.

Görkem Ergün’s works collected under the title of “Phase: Repair” hybridizes the “nature” of men by playing with the “nature” of photography. The works that are formed subsequently with the artist’s interventions to the process of creating a photographic image, offer to the world the possibility of existing differently, even if to only a certain degree. The ambiguity created by this difference to the slightest degree is more than enough to provide momentarily spaces of freedom to the objects that Ergün has placed in front of the lens and/or has produced himself. Objects within this small range violate the distinction between natural and artificial by primarily rendering the process of their release ambiguous. As objects undergo metamorphosis, nature and culture are intertwined; the world is freed from its bipolar, taxonomic ominousness which doesn’t allow the blend of modern man. The world of objects in Ergün’s work detaches from its surface and disposes of the oppression of the eye.

What does a world free from the domination of the eye mean, how does it appear? Trying to answer this question brings along the search for alternatives to a human-centered existence. Humankind has been using the eye in order to get acquainted both with itself as well as with the world. When the search for the truth with the eye and the obsession with seeing the world distinctly and explicitly in this quest emerge with the motivation to prevent possible dangers that may occur in human life, the complex relations in the fabric of existence disintegrate their roots and evolve easily into a merciless, yet futile effort to establish strict boundaries which obstruct transitivity. The only concrete result to this futile effort is to incarcerate one’s self in between walls and to regard the rest of the world as an enemy. This self-aware man detached from the world assumes loneliness in an anxious state to be his intrinsic nature. He waits in loneliness for what he fears the most, the date of his death approaching closer and closer.

Ergün not only frees the objects in his photographs by releasing their images and by avoiding to create distinct and clear images of them, but enables concurrently the people who look at them to form different relationships with the world. These routes may appear dark and uncanny to those used to feeling safe only when everything is out in the clear, under the lights but Ergün’s world is not a dystopia ruled by death. Fearing shadows in which black and white intertwines is valid only for those who hide behind walls. “Phase: Repair” allows objects in the shadows to hybridize and to violate the distinction between natural and artificial, while also offering “subjects” who look at these objects, who are weary of loneliness, hiding and eager to step into the shadows in order to join life, the opportunity to be one with the world. When the eye loses its power, other sense organs come to the rescue. The imagination steps in to comprehend objects which avoid being seen, which the eye distinguishes but that logic cannot perceive.

In a period when various hybridizations appear everywhere; when the concepts of human nature, life are compelled inevitably; when we realize desperately that hiding behind walls may not be enough to avoid death, conceiving life as a communion between all organic/inorganic entities may be our only chance. In order to do this, we must first destroy the illusion of what we believe to be human nature. If one recognizes the world and themselves through images, intervening with these images may as well result in changing the manner in which man sees, knows and exists. “Phase:Repair” tries to fix our disrupted relationship with the world by corrupting mankind’s accomplice, the camera. It attempts to establish a world that avoids conflict and is in harmony not on the horizon, but here and now.

Text: Murat Alat

Kısa zaman öncesine kadar son insan dünyaya gözlerini yumunca varoluşun da son bulacağına inanıyordum. Bu elbette kendini hadsizce önemseyen, insan merkezli bir tavır; ama bir o kadar da göz merkezli. Hayvanların, bitkilerin, taşların varlıklarını anlamsızlaştırdığı kadar başka insanların da dünyasını yok saymaya meyyal. Artık varlığı, ne insanı ne de gözü merkeze koyan bir şekilde tahayyül etmeye çalışıyorum. Yılların, yüzyılların alışkanlığından kolay kurtulunmuyor ama sanat bu gayretimde beni yalnız bırakmıyor.

Sanatın gözle olan hesaplaşmasının tarihi, gözün iktidarı kadar eski. Şahikasına Marcel Duchamp’ın retinal sanata cephe aldığını açıklamasıyla ulaşsa da, modernizmin gündeminde türlü şekillerde gözü alt etmek hep mevcut. Bu mücadelede fotoğrafın konumu ise bir hayli kritik. Fotografik aygıt insanın görüşünü taklit ettiği iddiasıyla göz merkezciliği beslerken, bu mekanizmaya müdahaleler yapılmasını da mümkün kılıyor ve gözün gördüğünün ötesinde bir görüntü olabileceğini kanıtlıyor. Bu kanıtlara dayanarak gerek fotoğraf alanında gerek de resim uzamında görüntüler üzerine yapılan türlü denemeler sonucunda biliyoruz ki görmek optik kanunları ve insan biyolojisinin işi olduğu kadar kültürel ön kabullerin de sonucu. Bu ilişkiler ağındaki herhangi bir noktada ufak bir değişiklik bile zincirleme etki yaratma kudretinde. Sanat da bu imkanı sıklıkla kullanıyor. Görüneni sorgulamak gözü sorgulamaya, göze müdahale etmek görüneni özgürleştirmeye yol açabiliyor.

Görkem Ergün’ün “Evre: Onarım” adı altında toplanan işleri fotoğrafın “doğası” ile oynayarak insan “doğası”nı melezliyor. Sanatçının fotografik imgeyi oluşturan sürece yaptığı ufak müdahaleler sonrasında oluşan eserler dünyaya bir derece de olsa farklı var olma imkanı sunuyor. Bu bir derecelik küçük farkın yarattığı müphemlik Ergün’ün lensin karşısına koyduğu, hepsini de kendisinin ürettiği nesnelere anlık özgürlük alanları yaratmaya kafi geliyor. Bu küçük aralıkta nesneler ilk olarak kendi açığa çıkış süreçlerini muğlaklaştırarak doğal yapay ayrımını ihlal ediyor. Nesneler metamorfoza uğradıkça doğa ile kültür iç içe geçiyor, dünya modern insanın karışımlara izin vermeyen, iki kutuplu, taksonomik nazarından azade kılınıyor. Ergün’ün eserlerinde nesneler dünyası zahirinin alanından geri çekilip gözün tahakkümünden kurtuluyorlar.

Gözün tahakkümünden kurtulmuş bir dünya ne demektir, nasıl tezahür eder? Bu sorunun cevabını vermeye çalışmak gözü asli duyu organı olarak belirleyen insan merkezli bir varoluşa da alternatifler aramayı beraberinde getiriyor. Nicedir insan hem kendini hem dünyayı bilmek için gözünü kullanıyor. Hakikati gözle arama, bu uğurda da dünyayı net ve belirgin görme takıntısı insan yaşamına gelecek tehlikeleri engelleme güdüsü ile birleşince, varoluşun dokusundaki karmaşık ilişkiler ağını parçalara ayırıp geçişliliği engelleyen kati sınırları tesis etmek gibi amansız ama beyhude bir gayrete kolaylıkla evriliveriyor. Bu nafile çabanın tek somut sonucu ise insanın kendini duvarların ardına hapsetmesi, dünyanın geri kalanını da düşman addetmesi. Dünyayla bağlarını koparmış, hikmeti kendinden menkul insan kaygı içinde bir yalnızlığı doğası sanıyor. Yalnızlık içinde en korktuğu şeyi, an be an yaklaşan ölüm gününü bekliyor.

Ergün fotoğraflarında nesneleri gölgelere salarak, nesnelerin net berrak imgelerini yaratmaktan sakınarak sadece onları özgür kılmıyor aynı zamanda onlara bakan insanlar için dünyayla farklı ilişkiler kurmanın yollarını da mümkün kılıyor. Kendini ancak ışıklar altında, her şey açık seçik ortadayken güvende hissetmeye alışmış biri için bu yollar karanlık ve tekinsiz gelebilir ama Ergün’ün dünyası ölümün hüküm sürdüğü bir distopya değil. Siyahla beyazın iç içe geçtiği gölgelerden korkmak ancak duvarların arkasına saklananlar için geçerli. “Evre: Onarım” hem gölgelerin içinde nesnelere melezleşme, yapay doğal arasındaki ayrımı ihlal etme şansı tanıyor hem de onlara bakan, saklanmaktan, yalnızlıktan sıkılmış, yaşama katılmak için gölgelere adım atmaya niyetli “özne”lere de dünyayla hemhal olma şansı sunuyor. Göz gücünü kaybettiğinde diğer duyu organları yardıma koşuyor. Görünmekten sakınan, gözün seçip mantığın algılayamadığı nesneleri kavrayabilmek için hayal gücü devreye giriyor.

Türlü melezlenmelerin her yanda belirdiği; bildiğimiz anlamda insan, doğa, yaşam kavramlarının sınırlarının kaçınılmaz olarak zorlandığı; duvarların ardına sığınmanın da ölümden kaçmak için yeterli olmadığını çaresizce fark ettiğimiz bir dönemde yaşamı organik/inorganik tüm varlıklar arasındaki bir paylaşım olarak tasavvur etmek belki de tek şansımız. Bunu yapabilmek için de ilk olarak insan doğası sandığımız hayali yıkmamız gerek. İnsan kendini ve dünyayı imgelerden tanıyorsa bu imgelere müdahale etmek pekala insanın görme, bilme ve varolma biçimlerini değiştirmeye kadir olabilir. “Evre: Onarım” insanın suç ortağı fotoğraf kamerasını ayartarak dünyayla olan bozulmuş ilişkimizi tamir etmeye çalışıyor. Çatışmadan kaçınan uyum içindeki bir dünyayı da ufukta değil şimdi ve burada kurmaya girişiyor.

Metin: Murat Alat