behind the sun curtains fall

behind the sun curtains fall

09.12.2022 – 07.01.2023 martch pera
10.12.2022 – 07.01.2023 martch piyalepaşa

Artist

Maria Wandel

Behind the Sun Curtains Fall

Magical new traces in a familiar world.
On Marie Wandel’s intricate painting universe.

Renowned Danish painter Maria Wandel has exhibited her multifaceted oeuvre both in Denmark and abroad. Continuously experimenting with a wide range of artistic means she has established new and surprising dialogues between both visual art and literature and photography and painting. More specifically, over the last five years, she has created large-scale paintings where the world of dreams and fiction appropriate the image space and the colour is afforded the same power as Paul Klee once noted: “Colour is the place where our brain and the universe meet. And through colour, we are led into the heart of everything.”  

This year she has created an original and thought-provoking exhibition for the leading contemporary gallery Martch Art Project in Istanbul, with the enigmatic title Behind The Sun Curtains Fall. In the paintings, we encounter everyday objects and situations: Empty hotel rooms, modest cushions, flower vases and various unembellished images of nature, all readily recognisable from our everyday lives. These are ordinary items or our simple surroundings that we rarely pay much attention to in our busy routines. But through dynamic brushwork and the intensity of the colours, Wandel transforms quotidian reality and nature into a world of immediate presence and memory traces. In several cases, this persuasive artistic transformation of the ordinary is underscored by the gossamer black transparent veils, draped over the image, enveloping them completely. Through the rhythmic movements created across the image surface, the various sparse slivers of everyday life and nature are transformed into enigmatic spaces that quiver with life. The images appeal first and foremost to the viewer’s emotions, imagination and senses, but also provide much food for thought. 

This becomes particularly evident when you study the three expressive paintings of glass vases containing black flowers that in many ways resemble a triptych symbolising the three phases of life. The undulating rhythmic movements of the thin light black draperies create a solemn, almost magical atmosphere in the plain rooms with their glass vases and dark roses. In the first painting, an intense red permeates the roses and the entire room, symbolising the passion of youth. In the next, the roses and vases emerge in a white-silvered, harmonious space that suggests more mature and clarified times. In the third, yellowed leaves appear on the table in front of the vase, reflecting impermanence, the final phase of our lives. 

In the encounter with Maria Wandel’s paintings, our hurried, rational, often egocentric lives are pushed aside, opening the gates to a world that contains new inspiration and life orientations that move beyond the self. The nuances and vibrations of colour, in subtle harmony with the gentle rhythmic play of the draped material, are a key element in her creation of the intensity and re-enchantment of our daily lives and environs. 

Through her work, viewers can uncover magical, religious and metaphysical perspectives in their immediate surroundings that they may not have been aware of before. They come away with an experience richer; the habitual veil of conventionality enveloping their reality has been shattered, proving that the visual arts can leave new traces in an already-known world.

Dr.Phil Else Marie Bukdahl
A former principal at The Danish Academy of Fine Arts, Copenhagen, Denmark.
Appointed First Knight of The Order of the Dannebrog by HM The Queen of Denmark (2000)
Else Marie Bukdahl was by the French Minister of Culture appointed Chevalier De L’ordre des Arts et des Lettres, 1999 and Officier de Palmes Académiques, France.

Behind the Sun Curtains Fall

Maria Wandel’in karmaşık resim evreninde.
Tanıdık bir dünyada büyülü yeni izler.

Ünlü Danimarkalı ressam Maria Wandel çok yönlü eserleriyle hem Danimarka’da hem de yurtdışında birçok kez sergilere katıldı. Çok çeşitli sanatsal araçlarla devamlı deneyler yaparak hem görsel sanat ile edebiyat, hem de fotoğraf ile resim arasında yeni ve şaşırtıcı diyaloglar kurdu. Son beş yıl içinde Paul Klee’nin bir zamanlar belirttiği gibi, hayaller ve kurgu dünyasının görüntü alanını ve rengi uygun hale getirdiği, aynı gücü sağladığı büyük ölçekli resimler yarattı: “Renk, beynimizle evrenin buluştuğu yerdir. Ve renkler aracılığıyla her şeyin kalbine götürülüyoruz.”

Bu yıl, İstanbul’un önde gelen çağdaş sanat galerisi Martch Art Project için, “Behind the Sun Curtains Fall” adlı esrarengiz başlığıyla orijinal ve düşündürücü bir sergi yaratıyor. Sanatçının resimlerinde günlük nesne ve durumlarla karşılaşıyoruz: Boş otel odaları, mütevazı yastıklar, çiçek vazoları ve çeşitli süslenmemiş doğa görüntüleri. Hepsi günlük hayatımızdan tanıdığımız nesneler. Bunlar, yoğun rutinlerimizde nadiren dikkat ettiğimiz sıradan öğeler veya basit çevremiz. Ancak Wandel, dinamik fırça darbeleri ve yoğun renk kullanımıyla gündelik gerçekliği ve doğayı anlık varoluş ve hafıza izlerinden oluşan bir dünyaya dönüştürüyor. Bazı durumlarda, sıradan olanın bu ikna edici sanatsal dönüşümü görüntünün üzerine dökülen ve onları tamamen saran ince siyah şeffaf tüllerle vurgulanıyor. Ritmik hareketlerle resmin yüzeyinde oluşturulan gündelik hayatın ve doğanın çeşitli kumaş şeritler, hayatla titreşen gizemli mekanlara dönüşüyor. Görüntüler her şeyden önce izleyicinin duygularına, hayal gücüne ve duyularına hitap ediyor ancak aynı zamanda izleyiciyi düşünmeye sevk ediyor. Bu, özellikle bir triptiği andıran ve hayatın üç evresini simgeleyen, sanatçının cam vazolarda siyah çiçeklerin bulunduğu üç etkileyici resmini incelediğinizde belirginleşir. İnce, açık siyah perdelerin dalgalı ritmik hareketleri cam vazoları ve koyu renkli gülleri olan sade odalarda ciddi ve adeta büyülü bir atmosfer yaratıyor. İlk resimde, gençliğin tutkusunu simgeleyen yoğun bir kırmızı, güllere ve tüm odaya nüfuz ediyor. Devamında güller ve vazo beyaz-gümüşlü, ahenkli bir alanda ortaya çıkıyor ve bu da daha olgun ve berrak zamanları çağrıştırıyor. Üçüncü resminde ise vazonun önündeki masada beliren sararmış yapraklar hayatımızın son aşaması olan geçiciliği yansıtıyor.

Maria Wandel’in resimleriyle karşılaşıldığında, aceleci, akılcı ve çoğu zaman benmerkezci yaşamlarımız bir kenara itilerek, yeni ilhamların ve benliğin ötesine geçen yaşam yönelimleri içeren bir dünyanın kapıları açılıyor. Dökümlü malzemenin nazik, ritmik oyunuyla ince bir uyum içinde olan renk nüansları ve titreşimleri günlük hayatımızın ve çevremizin yoğunluğunu ve yeniden büyüsünü yaratmasında kilit bir unsur olarak bulunuyor.

İzleyiciler, sanatçının çalışmaları aracılığıyla yakın çevrelerinde daha önce farkında olmayabilecekleri büyülü, dini ve metafizik bakış açılarını ortaya çıkarabilirler. Daha zengin bir deneyimle ayrılıp, görsel sanatların zaten bilinen bir dünyada yeni izler bırakabileceğini kanıtlayarak, gerçekliklerini kuşatan alışılagelmiş geleneksellik perdesinin paramparça olmasına şahit olabilirler.

Dr.Phil Else Marie Bukdahl
Former principal at The Danish Academy of Fine Arts, Copenhagen, Denmark.
Appointed First Knight of The Order of the Dannebrog by HM The Queen of Denmark (2000)
Else Marie Bukdahl was by the French Minister of Culture appointed Chevalier De L’ordre des Arts et des Lettres, 1999 and Officier de Palmes Académiques, France.