Bu Biraz Leke Bırakabilir

Bu Biraz Leke Bırakabilir

24.11.2023 – 07.01.2024 martch pera

Artist

  • Merve Morkoç

“The function of the body is not to store up recollections, but simply to choose, in order to bring back to distinct consciousness, by the real efficacy thus conferred on it.”                                                                                                                Henri Bergson

What is the function of this cocoon that cannot seem to open despite its extending limbs from the body?

“This may leave a stain”; contrary to the traditional view that the body is a static, unchanging physical entity, it explores the approach that the body has the ability to transform and change in response to all personal and environmental events. The biggest unification point of the works in this exhibition is that human life and the conditions we live in are inherently uncertain and open to various forms of fragility, and that our lives continue in harmony with the potential for instability, unpredictability, harm and distress.

(Exhibition text: Merve Morkoç)

“Bedenin rolü anıları depolamak değil, yalnızca işe yarayacak anıyı seçmek bu anıya atfettiği gerçek etki sayesinde belirgin bir bilince yol açmaktır.”

Henri Bergson

Gövdesinden uzanan parçalarına rağmen, bir türlü açılamayan bu kozanın işlevi nedir?
“Bu biraz leke bırakabilir”; bedenin statik, değişmeyen bir fiziksel varlık olduğu geleneksel görüşü aksine onun tüm kişisel ve çevresel olaylara tepki olarak dönüşüm ve değişim yeteneğine sahip olduğu yaklaşımı üzerine gidiyor. İnsan yaşamının ve içinde yaşadığımız koşulların doğası gereği belirsiz ve çeşitli kırılganlık biçimlerine açık olduğu, hayatlarımızın istikrarsızlık, öngörülemezlik, zarar ve sıkıntı potansiyeliyle uyum içinde sürüyor olması bu sergideki çalışmaların en büyük birleşim noktası. 

(Sergi metni: Merve Morkoç)