Fleeting Shadows

Fleeting Shadows

6.10.2023 – 11.11.2023 martch pera

Artists

  • Yuichiro Kikuma

Fleeting Shadows

Fleeting Shadows marks Yuichiro Kikuma’s second solo exhibition at Martch Art Project. The showcase unveils a recent collection of his predominantly monochromatic paintings of organic forms, found objects and geometric patterns. Over the years, Kikuma has experimented with non-painterly methods to capture the invisible patterns and rhythms that underlie nature and human activity.

Kikuma’s current fascination with the intricate forms and lines of roadside plants has culminated in a series of paintings titled Traces of the Summer (2022). Through these works he presents cyanotype-like silhouettes of untamed flora, unveiling the vibrant yet tranquil pulse that underlies their existence. These images are created in a photographic manner using a mist of ink sprayed over the collected plants that are laid on a sheet of fabric in a way to suggest the repetition in the growth of nature.

Inspired by this botanical exploration is an ongoing series of geometric compositions titled Variations XII (2021-23). On the contrary to the complexity of organic forms, these pieces explore images created with simple elements of equally-dividing lines and gradual tones. Much like music, which Kikuma often gets his inspiration from, these compositions consist of mathematical patterns that generate unique rhythms.

Also included in this show is Variations IX (2019), a scroll painting with a seemingly infinite pattern of mechanically repeated fuzzy marks created with an ink-loaded atomiser. In this work, Kikuma explored the role of a painter as a facilitator rather than a sole creator of an image. They are the person who directs or assists materials in such a way for an image to happen. This idea has consistently been at the core of his practice and was further explored in the works in this exhibition.

Exhibition Text: Yuichiro Kikuma

Fleeting Shadows

Fleeting Shadows, Yuichiro Kikuma’nın Martch Art Project’te düzenlenen ikinci kişisel sergisini işaret ediyor. Bu sergi, son dönemde oluşturduğu, ağırlıklı olarak monokromatik renklere sahip organik formların, bulunmuş nesnelerin ve geometrik desenlerin hakim olduğu koleksiyonunu sergiliyor. Kikuma, yıllar boyunca doğa ve insan faaliyetinin altında yatan görünmez örüntüleri ve ritimleri yakalamak için resimsel olmayan yöntemlerle denemeler yapmıştır.

Kikuma’nın yol kenarı bitkilerinin karmaşık formları ve çizgilerine olan hayranlığı, Traces of the Summer (2022) başlıklı bir dizi tablonun ortaya çıkması ile sonuçlanmıştır. Bu işler aracılığıyla evcilleştirilmemiş bitki örtüsünün siyanotip benzeri silüetlerini sunuyor ve onların varlığının altında yatan canlı ama sakin nabzı ortaya çıkarıyor. Bu görüntüler, doğanın büyümesindeki tekrarı öneren bir şekilde, toplanmış bitkilerin bir kumaş üzerine yerleştirildiği ve üzerlerine mürekkep püskürtüldüğü fotoğrafik bir tutum ile oluşturuluyor.

Bu botanik keşiften ilham alan ve devam etmekte olan geometrik kompozisyonlar ise “Variations XII” (2021-23) serisidir. Organik formların karmaşıklığına karşı, bu eserler basit unsurlar olan eşit bölünmüş çizgiler ve kademeli tonlarla oluşturulan görüntüleri keşfediyor. Kikuma’nın sıkça ilham aldığı müzik gibi, bu kompozisyonlar benzersiz ritimler üreten matematiksel desenlerden oluşuyor.

Bu sergide aynı zamanda “Variations IX” (2019) adlı bir tomar tablo da yer almaktadır. Bu tablo, mürekkep yüklü bir pülverizatör ile oluşturulmuş, mekanik olarak tekrarlanan bulanık işaretlerin görünürdeki bitimsiz desenini içerir. Bu eserde Kikuma, bir ressamın yalnızca bir görüntünün yaratıcısı olmaktan ziyade, onun oluşmasına rehberlik eden bir kolaylaştırıcısı olduğu rolünü keşfeder. Onlar, bir görüntünün gerçekleşmesini sağlayacak şekilde malzemeleri yönlendiren veya onları asiste eden kişilerdir. Bu düşünce, onun pratiğinin özünde daima yer almış ve bu serginin eserlerinde daha ayrıntılı olarak keşfedilmiştir.

 

Sergi Metni: Yuichiro Kikuma