HAZE ON THE HORIZON

 

 

haze on the horizon

18.03.2022 – 23.04.2022

Artist

Şant Mengücek

The Field of Hazy Paintings

The paintings in Şant Mengücek’s exhibition Haze On The Horizon exist in a hollow. In the works that are curled under the visible and trying to dismantle the existing, there are different series of signs in the meanwhile. In other words; there are actions of suspense in the positions where the paintings stand. Then we can mention the state of the artist carrying certain tensions to the surface. Şant Mengücek is in an effort for the walls to be damaged walls and the fences to be open by establishing different worlds.

So what does it mean for an artist to establish worlds?

The outburst in the paintings is an intervention that concerns creating tension and turning representational structures upside-down, which we could also call an outward sprawl.

On the other hand, the artist does not pretend to stand in front of the power-filled worlds which he paints. On the contrary, he doesn’t mind looking into the eyes of the dark fields that are formed because he lives there. The paintings in the exhibition serve as answers to the issues that the artist himself has seen and experienced. So much so that, Şant Mengücek is not afraid to hold his brush against the darkness by depicting the forms of oppression that occur in social spaces and surround the crowds. In his works, phenomena such as technology addiction, bureaucracy, environmental pollution and workers’ struggle are visible. The plots created in paintings dominated by chaotic figures, objects and dark/hazy colours create various signals. Here we are on the threshold of the worlds that Şant Mengücek has built. In other words, the problems we experience are expressed with different visual arrangements whilst being addressed. Thus, while the artist’s aesthetic perspective pierces the chaos, he invites the audience to discuss these dark surfaces. In this respect, every painting is worth being portrayed as a plotline. The exposure to exploitation which causes feelings such as grief and pain turns into a flow of meaning in the exhibition. There are changes in scenes regarding forms of oppression. The plots that emerge and contain power rhythms are hidden in the stances of the figures in the paintings.

The titles of the works in the exhibition especially underline these imposing, domineering and dominating dynamics: Follow the rules, ‘Confusion’, ‘Thirsty’, ‘The Overtime’, ‘Sacrifice’, ‘Journey of the commoners’, The last hope is the under the ashes’, ‘While the masked man grows up’, ‘Ripped apART’…

The artist, in the exhibition Haze on the Horizon, does not back down from showing our own fragility, the dangerous arrangements that surround our lives or fragments about the trajectory of the world.

This question is beside us as the exhibition exists in a hollow: How does potency function?

İlker Cihan Biner

Puslu Resimler Alanı

Şant Mengücek’in Haze On The Horizon sergisindeki resimler bir oyukta duruyor. Görünenin altına kıvrılmış, var olanı sökmeye çalışan eserlerde aynı zamanda farklı işaretler dizisi var. Başka bir ifadeyle; resimlerin durduğu konumlarda askıya alma eylemleri söz konusu. O zaman sanatçının belli gerilimleri yüzeye taşıma durumundan bahsedebiliriz. Şant Mengücek farklı dünyalar kurarak duvarların aşındırılması, çitlerin açılması için çaba içinde.

Peki sanatçının dünyalar kurması ne demek?

Resimlerdeki taşkınlık, dışa serilme de diyebileceğimiz gerilim yaratan ve temsili yapıları alt-üst etmeye ilişkin bir müdahale.

Öte yandan sanatçı resmettiği iktidar dolu dünyaların önünde duruyormuş gibi yapmıyor. Aksine orada yaşadığı için, oluşan karanlık sahaların gözünün içine bakmakta sakınca görmüyor. Sergideki resimler sanatçının gördüğü, deneyimlediği meselelere cevap niteliğinde. Öyle ki; Şant Mengücek toplumsal sahalarda oluşan, kalabalıkları saran baskı biçimlerini resmederek fırçasını karanlığa karşı tutmaktan korkmuyor. Eserlerinde teknoloji bağımlılığı, bürokrasi, çevre kirliliği, işçi mücadelesi gibi olgular görünür hâlde. Kaotik figürlerin, nesnelerin, koyu/puslu renklerin hâkim olduğu resimlerde yaratılan olay örgüleri çeşitli sinyaller yaratıyor. İşte Şant Mengücek’in kurduğu dünyaların eşiğindeyiz. Yaşadığımız sorunlar ele alınırken farklı görsel düzenlemelerle ifade ediliyor. Böylelikle sanatçının estetik perspektifi kaosu delerken seyirciyi de bu karanlık yüzeyleri tartışmaya davet ediyor. Her bir resmi olay örgüleri olarak tasvir etmenin bu açıdan değeri var. Keder, acı gibi duygulara yol açan sömürünün açığa çıkışı sergide anlam akışına dönüşmüş durumda. Baskı biçimlerine dair sahne değişimleri söz konusu. Ortaya çıkan ve iktidar ritimleri barındıran olay örgüleri resimlerdeki figürlerin duruşlarında saklı.

Sergideki eserlerin adları da bu dayatan, zorbalık kuran, hükmeden dinamiklerin özellikle altını çizmekte: ‘Follow the rules’ ‘Confusion’, ‘Thirsty’, ‘The Overtime’, ‘Sacrifice’, ‘Journey of the commoners’,, The last hope is the under the ashes’, ‘While the masked man grows up’, ‘Ripped apART’…

Haze on the Horizon sergisinde sanatçı kendi kırılganlığımızı, içine gömüldüğümüz ve yaşamlarımızı saran tehlikeli düzenlemeleri ya da dünyanın gidişatına dair bazı parçaları göstermekten geri adım atmıyor.

Sergi askıda dururken şu soru yanı başımızda: İktidar nasıl işliyor?

İlker Cihan Biner